L-MOBI Talk – Disclaimer

L-MOBI TALK heeft de informatie op deze website (waaronder tarieven, productbeschrijvingen en productspecificaties, handleidingen en formulieren) met de uiterste zorg geformuleerd, maar sluit niet uit dat daarin fouten, onvolledigheden of verschrijvingen staan. L-MOBI TALK kan er niet voor instaan dat de informatie, diensten en/of programmatuur die op deze website worden aangeboden, geschikt zijn voor het doel waarvoor u deze wilt gebruiken. L-MOBI TALK  sluiten elke aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard en op welke grond dan ook, die verband houdt met het gebruik van deze website, de daarop aangeboden informatie, diensten en/of programmatuur dan wel die verband houdt met de (tijdelijke) onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Indien u van deze website gebruik maakt, accepteert u deze uitsluiting van aansprakelijkheid.